Dzieci ze SPE

Dzieci w wieku przedszkolnym od 3r.ż do 6r.ż i wczesnoszkolnym 7/8+ lat. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE): w szczególnościz niepełnosprawnością (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), szczególnie uzdolnione; z

Klocki Morphun, Loowi, Architect stymulują, rozwijają, usprawniają funkcje psychomotoryczne w zakresie:

aparatu ruchowego (motoryki małej) Klocki wykorzystane zostaną do ćwiczeń końcówek  palców, nadgarstka i dłoni. W tego rodzaju ćwiczeniach szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na podwyższony lub obniżony tonus mięśniowy dziecka. Dzieci z podwyższonym (napiętym) tonusem mięśniowym (zbyt duży nacisk narzędzia – ołówka, kredki). Ćwiczenia z klockami mają na celu zmniejszenie napięcia mięśni. Dzieci z obniżonym