• Miejsce wdrożenia projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Słupsku
  • Wdrożenie projektu: styczeń 2019-sierpień 2019 (kontynuacja w roku 2019-2020)
  • Zasięg projektu: lokalny
  • Główny cel projektu: doposażenie zajęć specjalistycznych (terapeutycznych) w klocki konstrukcyjne typu Mini Wafli, Loowi i Big Loowi i edukacyjne Little Architect, celem wsparcia rozwoju psychomotorycznego dziecka.
  • Grupa docelowa: dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-VIII uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych na terenie poradni.

Opis grupy (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych): specyficzne trudności w uczeniu się, niedostosowanie społeczne, zagrożone niedostosowaniem, niepowodzenia edukacyjne, zaburzenia sprawności językowych, choroba przewlekła.

http://www.ppp.slupsk.pl/aktualnosci/08-01-2019/PDF/Reklama_strona_internetowa_eduklocki.pdf