Klocki Morphun, Loowi, Architect wspomagają rozwój dziecka w zakresie:

  • Umiejętności fizycznych: sprawność manualna, zdolności motoryczne, rozwój mięśni dłoni i ramion [ nauka pisania i rozwijania zdolności artystycznych].
  • Umiejętności poznawczych: rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów, liczenie, grupowanie[podstawy matematyki i mechaniki].
  • Umiejętności życiowych: kreatywność, wyobraźnia przestrzenna, rozwiązywanie problemów i logiczne myślenie [autoekspresja i rozwijanie pewności siebie].
  • Umiejętności społecznych:praca i współpraca w grupie, komunikacja, dzielenie się i wymiana doświadczeń [rozwój społeczny].