https://www.ore.edu.pl/2019/12/programy-nauczania-4/

Autorki programu Za kwadrans ósma w jego IV części-Metody, techniki, formy pracy odwołują się m.in.: do Metody Eduklocki autorstwa T. Pałasza.

Program Za kwadrans ósma z największą liczbą punktów-na 90 pkt. zdobył 81,33 pkt.

Zawiadomienie o identyfikacji i ocenie prac konkursowych:

https://bip.ore.edu.pl/pliki/zamowienia/2018/powy%C5%BCej/67_PM_KONKURS_2018/31.10.2018%20-%20Zawiadomienie%20o%20identyfikacji%20i%20ocenie%20prac%20konkursowych.pdf