Klocki to coś więcej niż zabawka…

Wieloletnia obserwacja środowiska szkolnego, przedszkolnego zarówno z racji bycia rodzicem, ale i człowieka zawodowo związanego z edukacją, pokazała jak mało miejsca, przestrzeni daje dziecku szkoła, przedszkole na bycie twórczym i kreatywnym w praktyce. Jak powoli tradycyjny model kształcenia eksponujący nauczanie, ustępuje miejsca nowemu modelowi – uczeniu się w duchu koncepcji uczenia się przez całe życie (life‑long learning).

Ten mały wycinek z mojej rodzinno – zawodowej obserwacji stał się inspiracją do działania w obszarze edukacji. Jedno z wielu zadań i jednocześnie pytań, jakie postawiłem sobie brzmiało: Jak wyjść z klatki szablonowego myślenia? Jak nauczyć się uczyć poprzez zabawę z klockami?

Od wielu lat zawodowo zajmuję się klockami. Jeżdżąc po świecie, zaglądam na targi zabawek do Norymbergi, Hong Kongu, Szanghaju. Szukam najciekawszych klocków, testuje i wprowadzam klocki na polski rynek.

Z tych wielu „klockowych zdobyczy” warte uwagi i dłuższego zatrzymania były i są klocki Morphun, Loowi, Architect. To w nich „drzemie” ciekawość, różnorodność kształtów, kolorów, nieograniczona ilość możliwości, co naturalnie intryguje i przyciąga dzieci na każdym etapie rozwoju. Dziecko planuje, zapamiętuje, odkrywa, poznaje świat wokół siebie bawiąc się klockami. Zabawa nimi w taki w naturalny, niewymuszony sposób rozwija umiejętności praktyczne, wyposaża w wiedzę i kształtuje postawy dziecka. To one stają się filarem do stworzenia metody uczenia się – zgodnej z nowym modelem procesu uczenia się Model ten ukierunkowany jest na indywidualizację, samodzielność i autorealizację jednostki. Uczenie się ma służyć kształtowaniu młodego człowieka, jako istoty poszukującej, twórczej, rozumiejącej otaczający ją świat oraz posługującej się nowoczesnymi mediami i technikami, w duchu koncepcji uczenia się przez całe życie (life‑long learning)[1].            

W duchu teorii uczenia się przez całe życie powstaje cała struktura metody –metody praktycznego uczenia się za pomocą klocków konstrukcyjno-edukacyjnych typuMorphun, Loowi, Architect.  Klocki stanowią narzędzie do uczenia się. Wymuszają na nauczycielu zmianę roli z edukatora na autokratora. Wymuszają również na edukacji nowe zadanie tj. „inspirować”, bo one same w sobie inspirują do działania.  

Metoda Eduklocki nie jest panaceum na przyspieszenie procesu uczenia się. Stanowi tylko jeden z wielu brakujących puzzli w procesie rozwoju psychomotorycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka.   

Autor

Tomasz Pałasz


[1] J. Borgensztajn, A. Karczewska-Gzik, M. Milewska, E. Witkowska, M. Malinowski, Wytyczne wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć, ORE, Warszawa 2018, s.16