Zasady pracy z klockami:

  • zasada kompensacji zaburzeń (łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonej z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonej, w celu wytworzenia mechanizmów kompensacyjnych, dzięki którym funkcje sprawniejsze wspomagają rozwój funkcji zaburzonej);
  • zasada korekcji zaburzeń (ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych);
  • zasada stopniowania trudności i stawiania wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka;
  • zasada systematyczności i powtarzania ćwiczonych czynności;
  • zasada akceptacji dziecka oraz indywidualizacji jego potrzeb;
  • zasada atrakcyjności ćwiczeń.