Opinie i recenzje

W roku, w którym Loowi wkroczyło na polski rynek, zdobyło też tytuł Najlepsza Zabawka 2017, w akcji konsumenckiej, w której nagrody przyznają sami rodzice. Ponad 700 niezależnych jurorów przyznało klockom zwycięstwo. Tak wybór ten tłumaczy jeden z jurorów Piotr Madaliński. Klocki mają kilka cech, które spełnia zabawka idealna. Przede wszystkim dobry stosunek ceny do wielkości

Grupa docelowa

Dzieci w wieku przedszkolnym od 3r.ż do 6r.ż i wczesnoszkolnym 7/8+ lat. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE): w szczególnościz niepełnosprawnością (niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi), szczególnie uzdolnione; z

Zasady

Zasady pracy z klockami: zasada kompensacji zaburzeń (łączenia ćwiczeń funkcji zaburzonej z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonej, w celu wytworzenia mechanizmów kompensacyjnych, dzięki którym funkcje sprawniejsze wspomagają rozwój funkcji zaburzonej); zasada korekcji zaburzeń (ćwiczenia przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych); zasada stopniowania trudności i stawiania wymagań na miarę sfery najbliższego rozwoju dziecka; zasada systematyczności i powtarzania ćwiczonych

Zabawa

Podstawowa forma aktywności dziecka w pracy z zestawem klocków to zabawa. Zabawa dziecka to intensywne odkrywanie i uczenie się świata, przy jednoczesnym poznawaniu samego siebie. Zabawa z zestawem klocków to nie tylko działanie dziecka w pojedynkę. Gdy dziecko wraz z rówieśnikami zabierze się do pracy nad nowym projektem budowlanym, efekty będą nie tylko satysfakcjonujące, ale również niezwykle pouczające.

Wspomaganie

Klocki Morphun, Loowi, Architect wspomagają rozwój dziecka w zakresie: Umiejętności fizycznych: sprawność manualna, zdolności motoryczne, rozwój mięśni dłoni i ramion [ nauka pisania i rozwijania zdolności artystycznych]. Umiejętności poznawczych: rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów, liczenie, grupowanie[podstawy matematyki i mechaniki]. Umiejętności życiowych: kreatywność, wyobraźnia przestrzenna, rozwiązywanie problemów i logiczne myślenie [autoekspresja i rozwijanie pewności siebie]. Umiejętności społecznych:praca

O metodzie eduklocki

Czym jest termin eduklocki? Termin „eduklocki” jest neologizmem. Wyraz ten łączy w sobie dwa pojęcia – edukację i klocki. Eduklocki to nic innego jak wykorzystywanie klocków w procesie edukacji.  Czym jest metoda Eduklocki? Metoda Eduklocki to: metoda praktycznego uczenia się (ang. hands-on learning) i uczenia się poprzez działanie (ang. learning by doing) za pomocą klocków

Wskazówki

Wskazówki do pracy metodą Eduklocki – krok po kroku Etapy pracy z klockami Morphun, Loowi, Architect: Praca z klockami przebiega wg II etapów: I etap – to wykorzystanie w pracy (np. edukacyjno-terapeutycznej) instrukcji dopasowanych do wieku dziecka, dziecko ma jasny i widoczny cel do osiągnięcia, zadanie do wykonania, które ma początek i koniec. II etap – to praca