Klocki Morphun, Loowi, Architect stymulują, rozwijają, usprawniają funkcje psychomotoryczne w zakresie:
a) aparatu ruchowego (motoryki małej)
Klocki wykorzystane zostaną do ćwiczeń końcówek palców, nadgarstka i dłoni. W tego rodzaju ćwiczeniach szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na podwyższony lub obniżony tonus mięśniowy dziecka.
Dzieci z podwyższonym (napiętym) tonusem mięśniowym (zbyt duży nacisk narzędzia – ołówka, kredki). Ćwiczenia z klockami mają na celu zmniejszenie napięcia mięśni.
Dzieci z obniżonym tonusem mięśniowym (nacisk narzędzia jest zbyt mały- słaby ślad pisma, niedociąganie do linii). Ćwiczenia z klockami mają na celu zwiększenie napięcia mięśni.
b) percepcji wzrokowej
Klocki wykorzystane zostaną do ćwiczeń w zakresie :
Koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW-R)
To współpraca „oka i ręki”, (gdy sięgamy po jakiś przedmiot, wówczas naszą ręką kieruje wzrok). To współpraca „oka i nogi, „(gdy kopiemy piłkę-ruchami nóg kieruje narząd wzroku).
Spostrzegania figury i tła (SFT)
Mózg spośród wszystkich bodźców wzrokowych (np. pudło pełne klocków) dokonuje wyboru ograniczonej ich liczby np. tylko 1 zielony klocek/kwadrat. W tym momencie „zielony klocek” staje się figurą, ponieważ jest w centrum naszej uwagi, a pozostałe klocki w pudle są tłem. Za chwilę przenosimy naszą uwagę na inny klocek, np. czarny trójkąt. Teraz czarny trójkąt staje się figurą, a wcześniej wybrany zielony klocek staje się tłem. Żaden klocek nie zostanie poprawnie spostrzeżony, dopóki nie zostanie ujęty w relacji do tła.
Spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP)
To zdolność do spostrzegania dowolnej liczby przedmiotów i spostrzegania zachodzących między przedmiotami relacji przestrzennych np. wybieramy spośród wielu koszy z trzema piłkami w kolorze czerwonym, żółtym, białym tylko kosz z: pierwsza piłka żółta, druga czerwona, trzecia biała lub od prawej strony piłka żółta, w środku czerwona, ostatnia/lub od lewej strony biała.
Spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP)
To spostrzeganie przedmiotów, jako będące z tyłu, z przodu, przed, za, ponad, poniżej lub po którejś jej stronie-z prawej strony, z lewej strony.
Stałości spostrzegania (SS)
To zdolności do rozpoznawania przedmiotu, jako należącego do pewnej kategorii kształtów np. rozpoznawanie trójkąta bez względu na wielkość, strukturę powierzchni, barwę, sposób prezentacji czy kąt, pod, którym jest spostrzegany przez nas. Trójkąt posiada stałe właściwości: określony kształt, położenie i wielkość. Wyróżniamy stałość spostrzegania wielkości, jakości, barwy.
Analizy i syntezy wzrokowej (AWS)
Analiza wzrokowa – to umiejętność rozłożenia całości, np. wyodrębnienie jednego elementu z budowli. Synteza wzrokowa – to umiejętność złożenia w całość np. ułożenie obrazka z poszczególnych klocków.