Wskazówki do pracy metodą Eduklocki – krok po kroku

Etapy pracy z klockami Morphun, Loowi, Architect:

Praca z klockami przebiega wg II etapów:

I etap – to wykorzystanie w pracy (np. edukacyjno-terapeutycznej) instrukcji dopasowanych do wieku dziecka, dziecko ma jasny i widoczny cel do osiągnięcia, zadanie do wykonania, które ma początek i koniec.

II etap – to praca (np. edukacyjno-terapeutyczna) bez instrukcji, czyli eksperymentowanie i tworzenie budowli wg własnego pomysłu. 

Każdemu etapowi został przypisany cel pracy: stymulacja, rozwijanie, usprawnianie funkcji psychomotorycznych i społeczno-emocjonalnych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i twórczego myślenia.

II etap pracy cechuje brak instrukcji. 

Brak instrukcji pozwala na dowolność, nie wymusza trzymania się sztywno zapisanego obrazem polecenia. Daje szansę na dostosowanie materiału do indywidualnych możliwości psychofizycznych i społeczno-emocjonalnych dziecka.

W pracy z klockami pamiętaj:

  • że, podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa ;
  • o zasadach pracy: kompensacji zaburzeń, korekcji zaburzeń, stopniowaniu trudności, systematyczności, indywidualizacji, atrakcyjności ćwiczeń;
  • o formach pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa;
  • o formach zajęć: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • o grupie docelowej-dzieci ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne);
  • o zdobyciu minimum wiedzy na temat samych klocków Morphun, Loowi, Architect, ich rodzajach, wielkości, co je wyróżnia, o podziale ze względu na wiek dziecka, o analizie instrukcji do poszczególnych klocków (od prostych do skomplikowanych układów).

Do prezentacji pracy z klockami posłużą klocki z serii Morphun.