Czym jest termin eduklocki?

Termin „eduklocki” jest neologizmem. Wyraz ten łączy w sobie dwa pojęcia – edukację i klocki. Eduklocki to nic innego jak wykorzystywanie klocków w procesie edukacji. Czym jest metoda Eduklocki?

Czym jest metoda Eduklocki?

Metoda Eduklocki to:

  • metoda praktycznego uczenia się (ang. hands-on learning) i uczenia się poprzez działanie (ang. learning by doing) za pomocą klocków konstrukcyjno-edukacyjnych typuMorphun, Loowi, Architect;
  • jedna z metod aktywizujących, która w nowej roli stawia zarówno dziecko jak i nauczyciela, dziecko uczy się poprzez działanie, przeżywanie, poznawanie, odkrywanie, a nauczyciel to autokreator, który będzie wspierał dziecko w działaniu – działanie dziecka ukierunkowane jest na personalizację procesu edukacyjnego (personalizacja oznacza przede wszystkim umiejętność samodzielnego uczenia się oraz dokonywania wyboru, czego chcę się uczyć);
  • metoda oparta na założeniach neurodydaktyki, czyli na ciekawości poznawczej dzieci, łączeniu wiedzy czysto kognitywnej z emocjami, pozwala dzieciom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ograniczanie się jedynie do czysto werbalnego przekazu;
  • metoda wspierająca proces uczenia się poprzez tworzenie okoliczności sprzyjających gromadzeniu wiedzy i nabywaniu umiejętności w sposób naturalny i spontaniczny w różnych sytuacjach, w których dziecko się znajduje.