To praca (np. edukacyjno-terapeutyczna) bez instrukcji, czyli eksperymentowanie i tworzenie budowli wg własnego pomysłu.

Wybierz klocki np. Morphun Xtra.

  • Pozwól dziecku na swobodną zabawę klockami.
  • Dziecko dzięki dużej liczbie elementów ma możliwość wykonywania bardziej złożonych kombinacji: mogą to być obiekty architektoniczne lub dzięki dołączonym do zestawu kołom – samochody, ciągniki czy maszyny budowlane.
  • W przypadku trudności nauczyciel wykonuje czynność wspólnie z dzieckiem (dziecko określa cel pracy np. układam traktor).
  • Dziecko tworzy proste wzory np.: wózek, motyl, postać.
  • Dziecko tworzy złożone kombinacje (wzory w 3D)np.: traktor, koń, koparka.