Podstawowa forma aktywności dziecka w pracy z zestawem klocków to zabawa.

Zabawa dziecka to intensywne odkrywanie i uczenie się świata, przy jednoczesnym poznawaniu samego siebie.

Zabawa z zestawem klocków to nie tylko działanie dziecka w pojedynkę. Gdy dziecko wraz z rówieśnikami zabierze się do pracy nad nowym projektem budowlanym, efekty będą nie tylko satysfakcjonujące, ale również niezwykle pouczające. Od impulsu, którym jest spontanicznie rzucony pomysł przez jednego z uczestników zabawy, po finalną konstrukcję, w której udział ma każdy z członków grupy  – trudno wyobrazić sobie swobodniejszy i prostszy sposób na rozwijanie kompetencji społecznych,  poznawanie odmiennych punktów widzenia i szukanie kompromisów. Chociaż może wydawać się, że w tej zabawie chodzi o zbudowanie zamku, miasta czy każdej innej, dowolnej konstrukcji, to tak naprawdę dużo ważniejsza jest lekcja empatii, otwartości na innych, rozwiązywania problemów i wspólnej radości z sukcesu. To również sposób na zacieśnienie relacji.

Zabawa wspomaga m.in. rozwój:

  • emocjonalny:sposoby wyrażania emocji; rozumienie trudnych pojęć; szanowanie wprowadzanych norm zasad; pojmowanie poczucia obowiązku; spójność wymagań;
  • społeczny: funkcjonowanie dziecka w grupie; przejawy dziecięcej empatii; współpraca i rywalizacja; przełamywanie leku i odporność emocjonalna; reakcje na sukcesy i porażki;
  • poznawczy: w zakresie percepcji wzrokowo-słuchowej.

Zabawa wspomaga:

  • dziecięce myślenie – zainteresowanie zabawami konstrukcyjnymi; powtarzalność schematów; zapamiętywanie i odtwarzanie;
  • sprawność ruchową – w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej; sprawności manualnej; orientacji i wyobraźni przestrzennej; napięcie mięśniowe;
  • kompetencje matematyczne – odtwarzanie szeregów i grupowanie; działania matematyczne; koncentracji i podział na grupy;
  • umiejętności w zakresie czytania i pisania.

Rodzaje zabaw:

  • Zabawy konstrukcyjne:polegają na budowaniu z klocków różnego rodzaju i wielkości oraz na montowaniu przedmiotów z kilku elementów składanych za pomocą różnorodnych sposobów ich łączenia (zaczepiania, wciskania jednych w drugie, łączenia kołeczkami, przykręcania itp.). W konstruowaniu mamy do czynienia z percepcją kształtu (np. dziecko montuje dom z różnorodnych klocków). Dziecko nie tylko różnicuje i scala dane elementy, ale również odkrywa między nimi związki i zależności.
  • Zabawy manipulacyjne: polegają głównie na chwytaniu różnych przedmiotów i manipulowaniu tymi przedmiotami. Zabawy tego rodzaju dotyczą nie tylko samej sfery ruchowej, ale obejmują też sferę poznawczą oraz emocjonalno-społeczną, co wpływa na rozwój spostrzegania, myślenia i mowy, uwagi i pamięci. Dziecko uczy się w zabawach manipulacyjnych już nie tylko przystosować swe ruchy do przedmiotu, ale aktywnie oddziaływać na te przedmioty, to jest przekształcać je, zmieniając ich pozycję, wygląd, składać i rozkładać, badać ich kształt i budowę, dzięki czemu poszerza się jego wiedza o nich, a także jego doświadczenie i pomysłowość w szukaniu dróg, dojścia do celu, często też w nowych nieznanych mu dotąd warunkach (D. Chrzanowska).